Българска църква в ИРЛАНДИЯ

Всяка неделя от 18ч.
1 Little Barrack St, Armagh. BT60 1AD
www.vibeni.com