Българска евангелска църква – Дъблин, Ирландия

Christian Assembly
110 Middle Abbey St., Dublin
http://110assembly.org/

Всяка събота от 19 часа
Ники Ангелов, тел. 00353-863163856