Българска Евангелска Църква „Извор на Живот“ Лондон

Българска Евангелска Църква „Извор на Живот“ Лондон
Всяка неделя от 14:00 часа на адрес:
1Coral Street, Lambeth, London SE1 7BE
Пастор Ево Тодоров – 07863329687
www.bulgarianchurch.london
www.bec-springoflife.org