Йордан Манев
Съюз на евангелските петдесятни църкви
Генерал Скобелев 32
Стара Загора
042/264075
www.probujdane.org