Иван Хазърбасанов
Обединена Божия църква
Възкресение 64
София
02/9204141
www.sofiacenter.com