Евангелска методистка епископална църква „Д-р Лонг“
София, ул. Г. С. Раковски 86 (срещу операта)
Тел: 0893 440 133 | vatodorov@gmx.at
http://emc-sofia.com