Църква МИСИЯТА
Иводор КОВАЧЕВ
missiata@abv.bg
www.missiata.org