Обединена Божия Църква
Ал. Стамболийски 56
Кюстендил
07848260