Румен Илиев
Съюз на Евангелските Баптистки Църкви
„Елин Пелин“ 8
Монтана 3400