Виктор Вирчев
Съюз на евангелските петдесятни църкви
Бачо Киро 21
София
02/9835169
paob@dir.bg