Иван Врачев
Съюз на евангелските петдесятни църкви
НЧ „Христо Ботев“ Даме Груев 1
Пловдив
www.trinity-bg.com