Евангелска Съборна Църква
п-р Стоян Николов Славчев
Ниш 3, Сливен
044667457 | stojan_jana@yahoo.com