Съюз на евангелските петдесятни църкви
Цар Калоян 6
Елхово
047888281