Пламен Василев/Божидар Стефанов
Евангелска петдесятна църква „Блага вест“
Симеон Велики 75, Шумен
0899/152246 | epc_shumen@abv.bg
www.epc-shumen.hit.bg