Димитър Подгорски
Съюз на евангелските баптистки църкви
Борис Сарафов 29
Сандански
0746/30746
mitko_podgorski@yahoo.com