Съюз на евангелските баптистки църкви
Г. Икономов 31
Сливен
04435319