Съюз на евангелските петдесятни църкви
ж.к. Запад
Благоевград
07347110