Българска църква в Бордо, Франция
Църква Извор на ЖИВОТ
П-р Рашко Арнаудов, тел. 0640263039