Българска църква в БЕЛГИЯ
Land van Waaslaan 78
9040 Gent, Belgium
Службите са – Всяка събота от 14 часа