Българска Евангелска Църква “Блага вест“
Пирот 17, Шумен
05455160