Българска Божия Църква Ветил
Град София ул. Суходолска №34
Мирослав Трайков и Антон Димитров