Стефан Димитров
Съюз на Евангелските Петдесятни Църкви
ул. Полк. Дрангов №62