Иво Койчев
Апостолска реформирана църква
Белмекен 20
Стара Загора
042/256856
reformator@hotmail.com
www.lifeinglory.org