ул.„Захари Стоянов“№3
4230 Асеновград
0878450015 — Георги Желев — пастир на Църквата
0888576565 —Димитър Шопов — председател на църковното настоятелство

Начало –