BulgarianChurches.com Поредният WordPress сайт 238 църкви в 0 места

Църква на Адвентистите от Седмия Ден

пастор Емил Гаджалов
ЦАСД
Бенковски 12
Шумен