Полски Тръмбеш

Евангелска Петдесятна Църква Адрес: П. Тръмбеш, ул. Велико Търново 1 п-р Янчо Ганев | 0897 093930

Read More

Варна

Първа Евангелска Баптистка Църква ул. Франга дере №27, Варна 9010 agrozev@gmail.com

Read More

София

3-та Евангелска Съборна Църква София, ул 503/15 venciconev@abv.bg

Read More

Витезда

Пастор Валентин Дуцов Обединена Божия Църква на Бул.Панония до Бензиностанция OMV Драва №2, Видин Неделя 10:00 ч. | Сряда 18:00 ч. тел. 0896768583 | vdutsov@yahoo.com

Read More