Димитър Лучев
Българска Божия църква
Г.С. Раковски 21
Стара Загора
042/645092
pastor@churchawakening.org
www.churchawakening.org