BulgarianChurches.com Поредният WordPress сайт 238 църкви в 0 места

Християнски Център Спасение

Християнски Център Спасение
гр. Варна – ул.Тролейна No.2 /зала „Тих Труд“
НЕДЕЛЯ от 10:00ч. | ЧЕТВЪРТЪК от 19:00ч.
ccsalvationbg@yahoo.com | http://ccsalvation.org