BulgarianChurches.com Поредният WordPress сайт 238 църкви в 0 места

Асеновград

ул.„Захари Стоянов“№3
4230 Асеновград
0878450015 — Георги Желев — пастир на Църквата
0888576565 —Димитър Шопов — председател на църковното настоятелство
http://www.as-church.org/