BulgarianChurches.com Поредният WordPress сайт 238 църкви в 0 места

ЕПЦ с. Пъдарево

Иван Цонков
Съюз на Евангелските Петдесятни Църкви
с. Пъдарево
conkoff@yahoo.ca
www.padarevo.hit.bg