BulgarianChurches.com Поредният WordPress сайт 238 църкви в 0 места

Първа Баптистка Църква

Анатоли Черни
Съюз на Евангелски Баптистки Църкви
14ти Полк №11
Благоевград
pastor@isa45-8.org
www.isa45-8.org