BulgarianChurches.com Поредният WordPress сайт 238 църкви в 0 места

Евангелска Съборна Църква

Съюз на Евангелските Съборни Църкви в България
ул.„Захари Стоянов“№3
Асеновград
0878450015
http://www.sesc-bg.org/asenovgrad.php