BulgarianChurches.com Поредният WordPress сайт 238 църкви в 0 места

Нов Живот

aпостол Жоро Пенчев и пастор Ремзи Ремзиев
Българска Божия Църква
Бул. „Христо Ботев“ 71
София
0886168815
aremzi@mail.bg
http://www.newlifebg.org