BulgarianChurches.com Поредният WordPress сайт 238 църкви в 0 места

Евангелска петдесятна църква

Христо Б. Йорданов
Съюз на евангелските петдесятни църкви
Иван Вазов 13
Горна Оряховица
061/860024
pblaginov@gmx.net