BulgarianChurches.com Поредният WordPress сайт 238 църкви в 0 места

Христова Евангелска Църква ШАЛОМ

Христова Евангелска Църква “Шалом“
Д-р С. Съев 16, Ловеч
тел. 0899 877 570
shalom@vip.bg