BulgarianChurches.com Поредният WordPress сайт 238 църкви в 0 места

Евангелска Методистка Църква

Евангелска Методистка Епископална Църква
Раковски 16
Шумен
0898672577
umc-shumen@emk.bg
www.emk.bg