BulgarianChurches.com Поредният WordPress сайт 238 църкви в 0 места

Евангелска баптистка църква

Димитър Подгорски
Съюз на евангелските баптистки църкви
Борис Сарафов 29
Сандански
0746/30746
mitko_podgorski@yahoo.com